REGULAMIN
 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Rezerwację wstępną (telefoniczna, mailowa) należy potwierdzić wpłacając zadatek w ustalonej kwocie na konto wskazane przez właściciela obiektu w wyznaczonym terminie. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja zostanie anulowana.
 3. Pozostała kwota pobierana jest w dniu przyjazdu podczas meldunku w formie gotówki
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu lub jego skrócenia, opłata i zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Gość nie ma prawa przekazywać apartamentu innym osobom.
 6. Osoby odwiedzające Gości apartamentu mogą przebywać na terenie obiektu od godz. 10:00 do godz. 21:00.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00. W przypadku zakłócania spokoju, ciszy lub porządku w obiekcie gość zobowiązuję się opuścić obiekt przy czym opłata za pobyt nie jest zwracana.
 8. W godzinach ciszy nocnej Goście korzystający z kompleksu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod jego opieką.
 10. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 11. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione przez Gości.
 12. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu mechanicznego należącego do Gościa. Parking na terenie obiektu jest parkingiem niestrzeżonym.
 13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia apartamentów powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Po zakończonym pobycie, Właściciel ma prawo obciążyć Gościa kosztami naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu.
 14. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel apartamentów może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. W przypadku opuszczenia obiektu przez Gościa, który naruszył postanowienia regulaminu, nie jest zwracana opłata za pobyt.
 15. Wszelkie usterki techniczne należy bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi pod numerem telefonu 882 00 87 871
 16. Właściciel apartamentów dopuszcza możliwość przyjazdu z małym pupilem jedynie po uprzednim zgłoszeniu zgodnie z regulaminem pobytu ze zwierzęciem.
  Pobyt ze zwierzęciem oznacza akceptację regulaminu pobytu ze zwierzęciem.
 17. Wpłata zadatku na poczet pobytu w apartamentach Słonecznikowa i apartamentach Afrodyta w Karwii oznacza zapoznanie się i akceptację powyższego regulaminu.
 18. W trosce o komfort oraz wysoki standard apartamentów pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł, płatna przy zameldowaniu wyłącznie gotówką.

UMOWA NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO
REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZAKIEM
 1. Pobyt zwierząt na terenie obiektu wymaga akceptacji Właściciela obiektu, która odbywa się na etapie dokonywania rezerwacji pobytu.
 2. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o podanie gatunku/rasy zwierzęcia. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt dużych lub których gatunki /rasy są powszechnie uznawane za groźne lub agresywne.
 3. Do obiektu przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (bezwzględnie wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie i odrobaczenie).
 4. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zwierzęta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.
 5. Zwierzęta powinny przebywać w apartamentach. Poza apartamentami zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy oraz muszą być przywiązane tak aby nie wykraczały poza taras wynajmowanego apartamentu. W przypadku nieprzestrzegania powyższego postanowienia właściciel zwierzęcia zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 200 zł.
 6. Zwierzęta nie mogą pozostawać w apartamencie bez opieki właściciela, tj nie mogą być zostawiane same w obiekcie.
 7. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do wyprowadzania psów w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych poza teren posesji. W przypadku nieprzestrzegania powyższego postanowienia tj. załatwiania się zwierząt na trawniku przed apartamentami, na terenie posesji oraz przy drzewkach ozdobnych właściciel zwierzęcia zostanie obciążony karą grzywny w wysokości 200 zł.
 8. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie ręczników i bielizny pościelowej obiektu slonecznikowa.pl dla potrzeb zwierząt oraz przebywanie zwierząt na łóżku i sofach, a także załatwianie przez nich potrzeb fizjologicznych w apartamencie.
 9. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia mienia Wynajmującego i prywatnego innych gości z winy zwierzęcia.
 10. W przypadku stwierdzenia, że pozostawione w apartamencie zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Właściciel obiektu bezzwłocznie podejmie kontakt z właścicielem zwierzęcia w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, właściciel obiektu zastrzega sobie prawo wejścia personelu do apartamentu Gościa, również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i odstawienia zwierzęcia do najbliższego schroniska dla zwierząt. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych działań pokrywa właściciel zwierzęcia.
 11. Właściciel zwierzęcia oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu zwierząt i akceptuje jego zapisy.

Koszt pobytu zwierzęcia wynosi 40 zł/doba.